Porr a.s.

Porr a.s. je stavební společnost působící na českém stavebním trhu ve všech oblastech pozemního stavitelství a dopravních a vodohospodářských staveb. Jsme kompetentním partnerem, který nabízí vysokou míru profesionality, způsobilosti a jistoty. Provádění projektů je svěřováno zkušeným odborníkům, kteří jsou schopni zajišťovat profesionální průběh prací. Díky tomu je Porr a.s. pro investory spolehlivým a stabilním partnerem. Příslušnost k velkému stavebnímu koncernu PORR je zárukou kompetence, kvality, neustále zdokonalovaného systému řízení, jakož i používání nejmodernějších technologií. Porr a.s. je držitelem mezinárodně platného certifikátu systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2008, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005, certifikátu systému managementu ochrany zdraví a bezpečnosti při práci OHSAS 18001:2007 a osvědčení podnikatele stupně utajení „Důvěrné“.