S.O.S. akciová společnost, Olomouc

Je soukromá bezpečnostní služba založená v prosinci roku 1991. Hlavním cílem jejích zakladatelů bylo vytvořit firmu, která by byla schopna poskytovat komplexní služby ochrany osob a majetku na střední Moravě. V této po mnoha letech obnovené profesi se totiž po roce 1989 narodilo veliké množství firem, avšak málokterá s jejím komplexním pojetím. Stěžejním programem společnosti se stala ochrana objektů prostřednictvím pultu centrální ochrany a postupně byly služby doplněny o fyzické ostrahy, zřizování elektrických zabezpečovacích a požárních zařízení, CCTV, přepravy cenných zásilek, úklidové služby a další činnosti. Společnost v současné době poskytuje služby více než patnácti stům klientů a zaměstnává přes tři sta zaměstnanců. S.O.S. akciová společnost, Olomouc je ekonomicky stabilním podnikatelským subjektem. Od svého vzniku nikdy nezměnila svoji právní subjektivitu. Její právní a ekonomická stabilita se promítá i do kvality poskytovaných služeb.