Ochrana soukromí

Společnost Jaroslav Šulc - online pracovní portál PRACE.TIPS prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a od počátku jeho účinnosti 25.5.2018 i v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 známým jako GDPR (dále jako Nařízení). Pro kompletní informace o zpracování osobních údajů společností Zoner software navštivte dokumenty uvedené níže.

V souvislosti s účinností nařízení GDPR jsme zveřejnili následující dokumenty sloužící pro transparentní seznámení našich zákazníků s principy a zásadami ochrany osobních údajů, na základě kterých si správci osobních údajů vybírají své zpracovatele vyhovující článku 27 odst. 1 Nařízení.

Kompletní znění NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je dostupné v Úředním věstníku Evropské unie.

V případě potřeby uplatnění práv subjektu údajů se obraťte na e-mail info@prace.tips nebo jiné kontakty naší zákaznické podpory.

Poslední aktualizace: 11.5.2018