Náš pracovní portál nabízí několik nástrojů, se kterými je možné pracovní inzeráty propagovat a udržet je tak na předních pozicích ve výpisech nebo výrazně upoutat pozornost a zájem potencionálních zaměstnanců.

Topování inzerátů

Topování inzerátů je základním nástrojem propagace, který zaručuje TOP pozici pracovního inzerátu ve výpisu nabídek. Inzeráty jsou na portálu řazeny sestupně od nejnovějších po nejstarší. Topování zajistí, aby i starší inzerát přeskočil všechny inzeráty, které jsou sice novější, ale nejsou topovány. Pomocí topování dokážete udržet inzerát na předních pozicích po celou dobu jeho platnosti.

Každý TOP má platnost 7 dnů, prakticky to znamená, že k udržení inzerátu na vrcholu po celou dobu jeho platnosti,  potřebujete 4x TOP (4x7 dnů). Topování lze předobjednat v libovolném množství, platnost není nijak časově omezená, dokud je nevyužijete, zůstanou na vašem účtu k dispozici. Pokud máte TOP inzerce zakoupené a chcete je použít pro topování konkrétní pracovní nabídky, jednoduše v řádku příslušné pracovní nabídky klikněte na zelený symbol "plus" ve sloupci "Platnost TOP" 

Barevný inzerát

Barevně podbarvený inzerát, na rozdíl od topování, NEPOSOUVÁ inzerát na přední místa ve výpisu. Smyslem tohoto nástroje je upoutat vizuální pozornost návštěvníka portálu, tedy uchazeče o práci. Účinnost tohoto nástroje je poměrně vysoká, statistiky a nástroje, které používáme pro vyhodnocování ukazují, že barevně zvýrazněný inzerát zvyšuje počet kliknutí na inzerát až o 40%.

Stejně jako TOP, platí i pro podbarvený inzerát, že je možné tento nástroj předplatit pomocí objednávky. Barevně podbarvený inzerát má platnost 10 dnů. Pokud máte tento nástroj již zakoupený, aktivujete jej opět kliknutím na zelené "plus" v řádku příslušného inzerátu, ve sloupci nadepsaném "Barevný inzerát". 

Barevný dvojitý inzerát

Barevný dvojitý inzerát je těžký kalibr, pokud chcete, aby byla vaše pracovní nabídka nepřehlédnutelná. Tento nástroj opět neposouvá inzerát na přední místa, pokud budete takový inzerát chtít udržet na špici, bude nutná kombinace s Topováním. Platnost dvojité velikosti s podbarvením je také 10 dnů. Pokud použijete tento nástroj, není logicky efektivní použít současně nástroj "Barevný inzerát", nijak by se to prakticky neprojevilo.

Nákup probíhá naprosto stejně, jako u předchozích nástrojů. Aktivace je také stejná, stačí u příslušné pracovní nabídky kliknou na symbol "plus" ve sloupci "Dvojitý inzerát".

Abyste mohli použít jakýkoliv nástroj propagace, pracovní inzerát MUSÍ být aktivní! 

Návštěvníci portálu mohou pracovní inzeráty filtrovat dle několika kriterií. Současně mají k dispozici rychlý filtr HOTJOB, který jim vyfiltruje pouze všechny barevně podbarvené pracovní nabídky. Naše nástroje pro monitorování chování návštěvníků na webu ukazují, že je tento filtr intenzivně využíván. Díky tomu má jistě smysl inzeráty propagovat.