Pravidla soutěže portálu JOBCVEYE

I. Obecná ustanovení

Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) je společnost GeaCert s.r.o. se sídlem Jahnova 8, 530 02 Pardubice, IČO: 27695719, DIČ: CZ27695719.

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu starší 18 let se považuje osoba, jež dovršila 18 let věku nejpozději v den předcházející dni registrace na portálu. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké, tj. osoby tvořící domácnost a osoby blízké ve smyslu § 116 a 117 občanského zákoníku. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.

Zaregistrujte se zdarma a vytvořte si svůj první videoživotopis!.

Zaregistrujte se bezplatně ještě dnes!
Registrace ZDARMA

II. Průběh soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky uvedené v bodu I. těchto pravidel a dále splní následující podmínky:

  • Zaregistruje se
  • Vytvoří životopis na portálu JOBCVEYE
  • Stihne to v termínu 10.10. - 15.11.2013

Soutěž začíná dne 10.10. 2013 a končí  dne 15.11.2013 o půlnoci.

Kdo splní uvedené podmínky bude zařazen do soutěže, jejíž slosování proběhne dne 30.11. 2013 a bude vylosován jeden výherce. Výherce bude telefonicky kontaktován a cena bude zaslána na adresu uvedenou při registraci.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kontroly splnění podmínek pro účast ve hře a posouzení nároku na výhru. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

III. Cena

Cenu výherci věnuje organizátor.

Jedná se o 1 ks APPLE IPAD MINI.

Cenu přebírá výherce na své vlastní riziko a převzetím ceny přebírá výherce plnou odpovědnost za případné škody, které by jemu nebo třetím osobám mohly použitím či využitím ceny vzniknout. Organizátor soutěže v žádném případě neodpovídá za žádné škody způsobené výhercům nebo třetím osobám cenami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto cen.

Soutěž naleznete také na největším soutěžním portálu v ČR - Soutěže.cz a na Websoutěže.cz. Případně v Katalogu soutěží