Videoživotopisy  začínají rychle nahrazovat strukturované životopisy – II. díl

V prvním díle jsme si řekli obecné informace o budoucnosti videoživotopisů, jejich přínosu pro uchazeče a personalisty a o celkovém vývoji v oblasti náboru nových zaměstnanců. Ve druhém díle se podíváme na některé zásadní parametry videoživotopisů, objasníme klíčové body pro jejich tvorbu.

 Strukturovaný životopis je unifikovaný nástroj, který byl stvořen před několika lety a stal se obecně uznávaným prostředkem pro získání základních informací o uchazeči. Byla to reakce na nářky personalistů, kteří do té doby dostávali od uchazečů několikastránkové životopisy, občas psané formou eseje na téma “Jak jsem dosud žil a pracoval”, kterými se museli zdlouhavě prokousávat a které obsahovaly množství nepodstatných informací. Strukturované životopisy nastavily poměrně přesná pravidla, což sice práci personalistům zjednodušilo, ale ze životopisů se vytratilo kouzlo výjimečnosti a znaky individualismu, či geniality. A pokud byl takový strukturovaný životopis bez fotografie, bylo a stále je velice těžké rozhodnout, zda takového uchazeče pozvat k pohovoru.

Videoživotopisy jsou skvělé v tom, že splňují kriteria strukturovaného životopisu, tedy co do obsahu a délky, a současně nabízejí další, velmi podstatné vjemy a zdroje informací, a to díky obrazu a zvuku. Proto je velice důležité, jak uchazeč k tvorbě svého videoživotopisu přistupuje. V České republice je celá řada firem, které nabízí vytvoření videoživotopisu za použití vysoce profesionální techniky, se zázemím odborníků, maskérů, scénaristů, režisérů, poradců, konzultantů a koučů. Výsledkem pak je, že uchazeč  dostane naprosto dokonalý výstup v podobě videosouboru, který může následně rozeslat nebo prezentovat všem potenciálním zaměstnavatelům. Zdálo by se, že cesta k vytoužené práci je vydlážděná a přímá. Opak je pravdou….. Přílišná dokonalost vede k následnému zklamání. Majitel firmy či personalista, který si pozve uchazeče, jenž mu zaslal svou dokonalou videovizitku, bude očekávat setkání s člověkem, který je na videu bezchybně připraven, nasvícen, namaskován a oblečen, s brilantním verbálním a neverbálním projevem. Zklamání z osobního kontaktu je v mnoha případech nevyhnutelné.

Proto si popíšeme několik zásadních informací, rad a doporučení, jak vytvořit svůj úspěšný videoživotopis v systému JOBCVEYE.

1. NEBOJTE SE!!!!...

že budete vypadat špatně, trapně, že se znemožníte, je tomu právě naopak. Uchazeči s videoživotopisy jsou hodnoceni velmi pozitivně pro své odhodlání, schopnosti a snahu udělat víc, než ostatní.

2. NEHODNOŤTE SAMI SEBE...

ukažte váš videoživotopis někomu blízkému (je přirozené, že většina lidí, když se vidí a slyší na videu, si připadají nemožní, jejich hlas jim přijde cizí).

3. PŘIPRAVTE SI VHODNÉ MÍSTO...

na tvorbu videoživotopisu a buďte pečliví. Zvolte odpovídající místo, kde budete video tvořit (domácí pracovna nebo pracovní kout). Není úplně vhodné mít na pozadí kuchyňskou linku nebo poličky s hračkami či zahradním nářadím.

4. PŘIPRAVTE SEBE...

nepodceňte oblečení ani úpravu vlasů, přistupte k tomu stejně, jako byste šli na pracovní pohovor.

5. PŘIPRAVTE SI TEXT...

text by měl obsahově kopírovat strukturovaný životopis, ale budete mít dostatek prostoru zdůraznit své přednosti, úspěchy, představy o práci, koníčky, záliby, proto do životopisu zařaďte i tyto informace. V neposlední řadě zkuste jednou či dvěma větami přesvědčit, proč právě vy jste uchazeč, kterého zaměstnavatel hledá.

Text si napište na papír a několikrát si ho přečtěte. Délka životopisu je pevně nastavena, musíte se vejít do 1min a 40 sec. Pokud je text příliš dlouhý nebo naopak krátký, upravte jej.

Text by měl začínat pozdravem a Vaším představením, v závěru by nemělo chybět poděkování za pozornost a případné projevení zájmu o další spolupráci.

6. NATOČTE VIDEOŽIVOTOPIS...

zajistěte si klid a příjemné prostředí tak, aby Vás nikdo nerušil. Nesnažte se být dokonalí, dokonalost vede k možnému budoucímu zklamání (viz. výše), buďte přirození, gestikulujte, ukažte se, přeřeknutí či krátká pauza kvůli zamyšlení není na závadu, naopak.

7. NEPROPADEJTE PANICE...

máte nekonečně mnoho pokusů vytvořit svůj videoživotopis, nečekejte, že to zvládnete hned na ten první, proto nebuďte zklamaní, pokud to nepůjde samo a hladce. Nepodlehněte tomu, právě tento moment odděluje zrno od plev a vy chcete být úspěšní, proto vytrvejte a buďte odhodlaní. I ti nejlepší potřebovali minimálně 10 pokusů….Pokud se vám nebude dařit, udělejte si pauzu, vyplňte ji jinou činností, odreagujte se a po chvíli se k natáčení vraťte.

8. STAREJTE SE O SVŮJ PROFIL...

vytvořením videoživotopisu vaše aktivita nekončí, sledujte pravidelně svůj profil, uvidíte, kolikrát bylo vaše video shlédnuto, jaký je o vás zájem a podle toho můžete svůj profil i videoživotopis vylepšovat, doplňovat a zaatraktivňovat.

Závěrem bychom rádi ještě jednou zdůraznili, že tvorba videoživotopisu není nic těžkého nebo stresujícího, zvládne to skutečně každý. Pravděpodobně u toho zažijete i spoustu legrace, ale především uděláte velký a velmi důležitý krok na cestě k odpovídající práci a zcela jistě vám tento moment zvedne sebevědomí.

Takže vzhůru do toho!

Jaroslav Šulc