Videoživotopisy začínají rychle nahrazovat strukturované životopisy – I. díl

Nezaměstnanost prakticky neustále stoupá, je to velice zajímavé zjištění s ohledem na fakt, že pracovních míst zase tolik neubylo. Příčina se nachází ve změně myšlení zaměstnavatelů, kteří hledají efektivní a produktivní zaměstnance. Je to paradoxní,. Takový zaměstnanec, který bude schopen svou prací tvořit svému zaměstnavateli zisk, by měl být schopen spustit a řídit svůj vlastní byznys, ale to mu zaměstnavatel samozřejmě nikdy neřekne. To je tichá tragedie zaměstnanců a etický zločin zaměstnavatelů.

V každém případě však přetlak pracovní síly na trhu práce stále výrazně  převyšuje poptávku a prosadit se v silné a velké konkurenci není vůbec snadné. Všichni víme, že strukturovaný životopis je primárním základem úspěchu a pokud je pečlivě připraven i motivační dopis, uchazeč může mít šanci na úspěch. V tomto okamžiku však naráží na, v podstatě jediný problem. Unifikovaná podoba strukturovaného životopisu nenabízí prostor k výraznému odlišení od konkurentů a upřímně, jak pečlivě personalista pročítá motivační dopisy, pokud jich má na stole třeba 200? Jaká je v tomto případě procentuelní šance, že budete vybráni zrovna vy ? Mizivá, a pokud budete mít štěstí, dost často to bude proto, že onen personalista píchnul tužku zrovna do vašeho životopisu. Měl totiž velmi málo indicií, podle kterých by se mohl rozhodnout a po mnoha hodinách čtení použil metodu náhodného výběru s tím, že až úvodní pohovor oddělí vhodné kandidáty. Díky tomuto může vase cesta za prací poměrně rychle skončit.

Nástup videoživotopisů

Před několika lety se objevila alternativa ke strukturovanému životopisu a motivačnímu dopisu v podobě videoživotopisů. Měly různé podoby, ale nesetkaly se s nějakým výrazným pochopením, a to především díky mnohdy odvážným formám jejich tvorby. Byly použity varianty i přes mobilní telefony, což  nepůsobilo přiliš profesionálně a z toho důvodu byla obliba videoživotopisů poměrně nízká a zaměstnavatelé či agentury práce tuto službu příliš nevyužívali.

Postupem času, tak, jak se vyvýjí moderní technologie, mění se I způsoby, jak videoživotopisy tvořit a učinit je široce použitelnými v oblasti náboru nových zaměstnanců. Jde obvykle o velmi sofistikovaný system, který je schopen tvořit, editovat a nabízet videoživotopis uchazeče jednoduše, rychle a bezpečně.

Teprve v této chvíli je videoživotopis schopen stoprocentně nahradit strikturovaný životopis a motivační dopis a uchazeč získá rozhodující konkurenční výhodu a náskok před ostatními kandidáty, kteří použili standardní metody prezentace.

V dalším díle si řekneme vice o zásadách tvorby videoživotopisů, jejich výhodě při hledání odpovídající pracovní pozice a klíčových oblastech, ve kterých se v současnosti preferují videoživotopisy před klasickými psanými.

Jaroslav Šulc

newsletter 09/2013