PROČ JE PRVNÍ DOJEM TAK DŮLEŽITÝ aneb jak mi videoživotopis může pomoci získat práci…

V tomto příspěvku si řekneme něco o vizuálním vnímání člověka.

Člověk se obecně vyjadřuje dvěma způsoby – verbálním a neverbálním projevem.

Nejdůležitější faktor, podle kterého si osobu zařadíme do pomyslné přihrádky sympatií nebo antipatií, je první dojem, při němž je hodnocen náš vzhled, upravenost, vhodnost oblečení pro danou situaci a právě zmíněný verbální a neverbální projev.

Je obecně známo, že až 90% informací je zpracováváno vizuálně. Náš mozek pracuje s obrazovou informací mnohem rychleji než s textovou. To je i důvod, proč je první dojem tolik důležitý.

Je dokázáno, že první dojem o člověku si mozek vytvoří do 30 sekund a to bez jakéhokoliv našeho přičinění.

Když tento fakt aplikujeme do praxe v souvislosti s videoživotopisy, naskytnou se nám 2 zajímavé aspekty:

  1. 90% pravděpodobnost, že si Vás personalista nebo potenciální zaměstnavatel zapamatuje lépe, pokud Vás uvidí a uslyší…
  2. skutečnost, že se můžete prostřednictvím videoživotopisu prezentovat daleko lépe než Váš “konkurent”, prezentující se strukturovaným CV, i přesto, že třeba nemáte tak dokonalý životopis nebo dostatečnou praxi či vzdělání…

Videoživotopis Vám též může pomoci zvednout sebevědomí.

Jistě spousta z nás již zažila ten potupný pocit z neúspěšných pracovních pohovorů, s jejichž počtem úměrně narůstá pocit beznaděje a ztráta zdravého sebevědomí.

Videopohovory tento jev zásadně eliminují, protože když už jste na pracovní pohovor pozván na základě shlédnutého videoCV, jsou zde evidentní známky sympatií ze strany potenciálního zaměstnavatele nebo personalisty. Takže v tomto ohledu máte vyhráno a nemusíte mít z pohovoru zbytečné obavy.

A už jen samotný fakt, že vejdete do místnosti sebevědomě, Vám zajistí bezproblémový průběh pohovoru a personalista na Vás bude nahlížet jako na sebejistou, asertivní a schopnou osobnost.

Tak teď už víte proč Vám videoživotopis může přihrát kladné body u potencionálního zaměstnavatele a tedy několikanásobně zvýšit pravděpodobnost, že si Vás pozve na osobní pohovor?…tam už to však bude jen na Vás J

O přípravě na pracovní pohovor a správném způsobu komunikace si napíšeme v dalším díle.

AndRe