Práce ubývá a střední třída mizí

Je obecně známo, že člověk vždycky chce to, co nemá nebo nemůže mít, a platí to jak v soukromém tak i v pracovním životě. Podívejme se trochu do historie.

Středověký zemědělec nechtěl žít na vesnici a šel dělat do města do fabriky. Dělník 19. a 20. století usiloval o nemanuální práci a pomalu vznikaly kancelářské pracovní pozice. A digitální mládež 21. století? Ta nechce pracovat vůbec. :-)

Struktura práce se během dějin mění. Dlouhá staletí  pracovala velká většina lidí v zemědělství, průmyslová revoluce pak nastartovala éru manuálních pracovníků v továrnách. S postupující automatizací se pak stále více pracujících přesouvá do sektoru služeb.

Dříve platilo obecné pravidlo, že člověk pracující ve službách je na tom lépe, dnes už se to ovšem říci nedá.

Práce obecně ubývá

To, že manuální pracovní místa mizí, je zřejmé. Nahrává tomu dnešní trend “udělat co nejvíce práce v co nejmenším počtu lidí”.

Automatické a poloautomatické výrobní linky, zemědělské a stavební stroje řízené počítačem a přesun dělnických prací na východ, způsobily, že většina lidí se tedy snaží, a ani jim nic jiného nezbývá, sehnat práci v sektoru služeb.

Nutno však podotknout, že i služby byly zasaženy moderními technologiemi. A vzhledem k přesunu zájmu uchazečů o práci ve službách a právě moderním technologiím, nahrazujícím lidský kapitál, se poměr nabídky a poptávky práce  v tomto sektoru dostává do nevyváženého poměru.

Co Internet a další technologie způsobily?

Ve všech odvětvích, a paradoxně  i v těch, kde bychom to nejméně čekali (například lékařství či zdravotnictví) , začínají pomalu, ale jistě, internet a obecně technologie nahrazovat lidskou pracovní sílu.

Jistě namítnete, že jsou obory, kde nelze jedinečnost člověka nahradit, například kreativní práce nejčastěji v oboru IT, ale i to je jen otázkou času.

Vždyť právě programátoři a vývojáři stále zdokonalují všemožné programy, softwary a aplikace…. A nepodpodřezávají si náhodou sami pod sebou větev? :-)

Důsledkem těchto faktorů je, že střední třída neustále narůstá.

Do střední třídy spadají především lidé s dobrým vzděláním, kterých  ze škol každoročně vychází statisíce, ale pracovních mist “v teplé kanceláři” rozhodně tolik není. A když už seženou práci “čistých rukou”, obvykle je to za dělnický plat.

Podívejte se průměrné mzdy v ČR za rok 2013 (zdroj ČSÚ)

http://www.jobcveye.com/blog/prumerne-hrube-mesicni-mzdy-v-cr-2013

V podstatě se o střední třídě jako takové už mluvit moc nedá., spíše se již slévají rozdíly a vznikají už jen 2 sociální vrstvy.

Co z toho vyplývá?

Vypadá to, že momentálně nejlukrativnějším a nejperspektivnějším oborem  je práce v oblasti IT, ale i to je možná otázkou pár desítek let.

Fandíme moderním technologiím, ale je potřeba tomu přizpůsobit I myšlení lidí.

Závěrem bych podotkla, nechť si každý váží práce, kterou má nebo kterou má možnost získat.

A přátelé…nepohrdejme žádným povoláním. Každá práce vychází z nějaké potřeby a má nějakého spotřebitele.

Takže neseďte doma a dělejte vše, co umíte, dokud tu ta práce je.

Nikdo neví, jak to bude vypadat za pár let. :-)

Takže práci zdar!