LESK A BÍDA PRACOVNÍCH AGENTUR

Tento příspěvek začnu třemi čísly:

596 833                      1597                           373

První číslo udává počet občanů ČR bez práce ke dni 31.12.2013…..

Druhé číslo udává počet aktuálně registrovaných agentur, které těmto lidem práci mohou zprostředkovat….

A to třetí číslo je pouze výsledek prostého dělení dvou čísel předchozích, z čehož vyplývá, že pokud každá agentura najde práci 373 lidem, budeme mít nulovou míru nezaměstnanosti.

My jsme svůj úkol v roce 2013 splnili na více než 100%, ostatní evidentně nikoliv, neboť míra nezaměstnanosti i nadále osciluje +/- ve stejných číslech.

Jak je to možné, když pracovní agentury, personální agentury a všechny další agentury zprostředkující práci slibují získání “práce snů” prakticky každému? Jistě, hlavní důvod bude ten, že tolik volných míst pracovní trh v této zemi nenabízí, na druhou stranu, buďme trochu investigativní a ponořme se opět do jednoduchých čísel.

Téměř každá personální agentura nebo personální server (především ty nejoblíbenější a nejvíce využívané) uvádí viditelně na první straně svých webových stránek počty nabízených pozic, kterých jsou stovky, ba i tisíce…… a každý den “přibývají stovky nových” Důvod této vábničky je prostý, člověk hledající práci zavětří vyšší pravděpodobnost, že na něj alespoň jedna zbyde.....

Takže násobilka:

Za předpokladu, že každá agentura má 100 nových pracovních pozic denně = 36500 pozic za rok…..

36500 pozic x 1597 agentur = 58 290 500 pozic k obsazení za jeden rok.

Pochopitelně to tak prakticky není a ani nemůže být, proto dvě nuly ubereme, pro větší míru objektivity. Výsledek po korekci je ale i nadále šokující = 582905 volných pozic za rok???

Tak v čem je tedy problém……….?????

Problém má jméno L E Ž !!!

O 600tis. nezaměstnaných a o minimum obsaditelných volných pracovních pozic v této zemi bojuje téměř 1600 agentur, které chtějí žít. Toto dělá z personálního byznysu jeden z nejdrsnějších, který si dovedeme představit.

A stále přetrvává mylná představa, že čím vice má agentura práce nebo personální server volných pracovních mist a volných uchazečů o zaměstnání, tím je lepší, prestižnější a důvěryhodnější. Já to čtu odlišně. Velký počet uchazečů znamená, že agentura není schopná relevantně  a efektivně uchazeče nabídnout a umístit a má je “na skladě” jako ztvrdlý chléb Za hromadou volných pracovních pozic vidím 80% fiktivních, sloužících k dalšímu plnění skladu s uchazeči a s tím spojeného “načechrávání si peří”, jak jsou dobří.

A uchaceč o zaměstnání? Pouhá “houska na krámě”, na kterou dojde řada až v okamžiku, kdy je stanovena jeho prodejní cena, která musí být velmi zajímavá.

            My žádná čísla na webu neuvádíme, neboť nejsou vysoká a to by mohlo být matoucí. Čísla nejsou vysoká, protože nedržíme příliš uchazečů "skladem", snažíme se jim práci skutečně nalézt a ze skladu “vyexpedovat”. Stejně tak nemáme stovky volných pracovních pozic, protože se je snažíme opravdu rychle obsadit. Je to špatný postup? A který je důvěryhodnější a efektivnější? A kdo by si pak vlastně měl oprávněně “čechrat ono peří”?

Moje rada na závěr zní:

“Pokud chcete zlepšit náladu, nezůstavejte dlouho ležet na skladu".

J. Šulc