Jak “vyždímat” z pracovního inzerátu maximum

08.11.2021 - čtení na 2 min.

Pokud budete hledat kandidáta na novou pracovní pozici, pravděpodobně využijete služeb jednoho nebo hned několika pracovních jobportálů, kterých je na internetu nepřeberné množství.

Na některých lze takový pracovní inzerát vystavit zcela zdarma, na mnoha dalších za symbolickou cenu a na některých pak zaplatíte i několik tisíc korun. Žádná z výše uvedených variant vám výsledek nezaručí, ale můžete jít úspěchu naproti.

Vždy bude totiž velice záležet na tom, jak bude Váš inzerát vypadat, jak bude koncipován jeho obsah a jaké informace uchazeči poskytnete.

Pojďme se zaměřit na základní parametry pracovního inzerátu.

NÁZEV POZICE + OBOR + LOKALITA

 1. zvolte takový název pozice, který bude bez přemýšlení a pokud možno, co nejpřesněji pozici popisovat...
 2. vyvarujte se zvýrazňování názvu pozice jakýmkoliv uvozováním pomocí vykřičníků nebo jiných znaků...
 3. obor zvolte podle pozice, kterou bude pracovník vykonávat, ne podle oboru, ve kterém firma působí např. hledáte-li obchodního zástupce - “cesťáka”, zadejte obor “Prodej a obchod”, nikoliv “Zpracování obilovin”, kterým se firma zabývá...

PEREX

 1. význam PEREXu je mnohými zadavateli inzerce stále podceňován, přitom je statisticky dokázáno, že nejvíce uchazečů reaguje na název pozice a údaje v perexu
 2. perex má obvykle podobu textového pole hned za názvem pracovní pozice. Měl by obsahovat krátký a výstižný úvod, který upoutá pozornost uchazeče. V perexu lze krátce představit firmu zaměstnavatele, lze popsat pracovní pozici nebo nekonvenčním způsobem zaujmout uchazeče a přimět ho k přečtení celé pracovní nabídky
 3. PEREX doporučuji vždy vyplnit!

NÁPLŇ PRÁCE

 1. tento blok by měl obsahovat jasný a stručný popis pracovní náplně zaměstnance…
 2. stačí bodově, sestupně od prioritních úkolů a povinností…

POŽADUJEME

 1. pro tuto část inzerátu platí obdobná pravidla jako pro rubriku předešlou…
 2. své požadavky formulujte jasně, stručně, popište je pouze bodově…
 3. opět platí, že požadavky na uchazeče jsou řazeny sestupně, podle priorit…
 4. vyvarujte se obvyklých klišé, jejichž smyslem je pouze tuto rubriku zaplnit, v podobě slovních spojení typu “loajalita”, “ nadstandardní pracovní nasazení”, “proaktivní přístup” a mnoho dalších, které jsou přeci samozřejmostí a “každý uchazeč tyto vlastnosti vždy má”. Navíc to většinou uchazeče odradí, protože to zavání hromadou přesčasů. Tyto detaily se ponechte na osobní pohovor… 
 5. pokud portál neumožňuje definovat detailní požadavky v samostatných oddílech, uveďte do této rubriky požadavky i na jazykové nebo odborné znalosti či dovednosti…

NABÍZÍME

 1. věnujte této rubrice velkou pozornost, zde se láme chleba a na tomto místě se obvykle uchazeč rozhodne, zda bude na nabídku reagovat…
 2. nezačínejte autem, notebookem ani mobilním telefonem, nabízejte pracovní prostředí, firemní kulturu, ekosystém, vzdělávání, možnost postupu v rámci firmy, perspektivy, jistoty…
 3. nabízejte ve vší vážnosti pouze to, co můžete bezpodmínečně splnit… žádná lákadla “napůl”….
 4. technické prostředky, benefity či jakékoliv jiné motivační prvky mají obvykle samostatnou rubriku, kam se uvádějí v rámci zadávání nabídky. Pokud ne, uvěďte je sem, ale až na konci...
 5. pokud je to jenom trochu možné, uveďte i případnou mzdu…. opět je statisticky dokázáno, že uvedení mzdy zvyšuje počet uchazečů až o 40%…

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 1. některé pracovní portály nabízejí možnost uvést do inzerátu mnoho detailních, doplňujících informací. Využijte této možnosti především pro přirozené zatraktivnění nabídky…
 2. můžete taktéž tento prostor využít ke sdělení informace o termínu možného nástupu, konání výběrového řízení nebo platnosti pracovní nabídky…

Jsme přesvědčeni o tom, že pokud se pečlivě zaměříte na obsah Vaší pracovní nabídky, na posloupnost jednotlivých parametrů a jejich jasnou formulaci, zvýší se Vám množství relevantních výsledků v podobě vhodných uchazečů o několik desítek procent.

Přejeme Vám mnoho úspěchů a mnoho kvalitních uchazečů.

Tým Práce.Tips, JOBCVEYE