Jak “vyždímat” z pracovního inzerátu maximum

Pokud budete hledat kandidáta na novou pracovní pozici, pravděpodobně využijete služeb jednoho nebo hned několika pracovních jobportálů, kterých je na internetu relativně velké množství.

Na některých lze takový pracovní inzerát vystavit zcela zdarma, na mnoha dalších za symbolickou cenu a na některých pak zaplatíte i několik tisícovek. Žádná z možností není samospasitelná a i v tomto směru je třeba postup dobře rozmyslet, neboť:

 • co je ZDARMA, to obvykle nemá ŽÁDNOU cenu…
 • ani tisíce však nemusí být zárukou očekávaného skvělého výsledku…

Ať již zvolíte jakoukoliv variantu, vždy bude velice záležet na tom, jak bude Váš inzerát vypadat, jak bude koncipován jeho obsah a jaké informace uchazeči poskytnete.

Pojďme se zaměřit na základní parametry pracovního inzerátu.

NÁZEV POZICE + OBOR + LOKALITA

 • zvolte takový název pozice, který bude bez přemýšlení a pokud možno, co nejpřesněji pozici popisovat….
 • vyvarujte se zvýrazňování názvu pozice jakýmkoliv uvozováním pomocí vykřičníků nebo jiných znaků -> nefunguje to a občas to má i opačný účinek…
 • obor zvolte podle pozice, kterou bude pracovník vykonávat, ne podle oboru, ve kterém firma působí -> např. hledáte-li obchodního zástupce - “cesťáka”, zadejte obor “Prodej a obchod”, nikoliv “Zpracování obilovin”, kterým se firma zabývá….
 • lokalita/kraj/město je parametr, který je užíván mnoha způsoby. Může to být místo výkonu práce, které bude korespondovat s místem pobytu případných uchazečů. Může to být velká oblast, více krajů, kde chcete oslovit uchazeče, protože jim můžete zajistit ubytování, nebo jsou to pozice, které nevyžadují každodenní docházku na pracoviště, typicky obchodní zástupci. Nemá smysl zadávat "Celá ČR" v případě, že zaměstnanec bude muset každý den ráno usednout v kanceláři na židli. Takový inzerát se totiž zobrazí všem a člověk v Ostravě bude jen nechápavě kroutit hlavou nad pracovní nabídkou firmy z Plzně, která se mu zobrazí. 

PEREX

 • význam PEREXu je mnohými zadavateli inzerce stále velmi podceňován, přitom je statisticky dokázáno, že nejvíce uchazečů reaguje především na základě názvu pozice a informací v perexu….
 • perex je obvykle textové pole, které umožňuje zadavateli napsat krátký, výstižný úvod, jenž by měl upoutat pozornost uchazeče. V perexu lze krátce představit firmu zadavatele, lze popsat pracovní pozici nebo nekonvenčním způsobem zaujmout uchazeče a přimět ho k přečtení celé pracovní nabídky…..
 • PEREX doporučuji vždy vyplnit!

NÁPLŇ PRÁCE

 • tento blok by měl obsahovat jasný a stručný popis pracovní náplně zaměstnance…
 • stačí bodově, sestupně od prioritních úkolů a povinností… detaily ponechte na osobní pohovor...

POŽADUJEME

 • pro tuto část inzerátu platí obdobná pravidla jako pro rubriku předešlou…
 • své požadavky formulujte jasně, stručně, popište je pouze bodově…
 • opět platí, že požadavky na uchazeče jsou řazeny sestupně, podle priorit…
 • vyvarujte se obvyklých klišé, jejichž smyslem je pouze tuto rubriku zaplnit, v podobě slovních spojení typu “loajalita”, “ nadstandardní pracovní nasazení”, “proaktivní přístup” a mnoho dalších. Navíc, velké množství podobných, nicneříkajících požadavků většinou uchazeče odradí, protože to zavání hromadou přesčasů. Tyto detaily se ponechte na osobní pohovor… Přestože jsou někteří uchazeči méně sebekritičtí, předpokládejte, že vnímají rozsah morálně-volních vlastností, které budou nutné pro výkon na dané pozici... 
 • pokud portál neumožňuje definovat detailní požadavky v samostatných oddílech, uveďte do této rubriky požadavky i na jazykové nebo odborné znalosti…

NABÍZÍME

 • věnujte této rubrice velkou pozornost, zde se láme chléb a na tomto místě se obvykle uchazeč rozhodne, zda bude na nabídku reagovat. Pokud se dostal až sem, Vaše nabídka jej evidentně zaujala...
 • nezačínejte autem, notebookem ani mobilním telefonem, nabízejte pracovní prostředí, firemní kulturu, ekosystém, vzdělávání, možnost postupu v rámci firmy, perspektivy, jistoty…
 • nabízejte se vší vážností pouze to, co můžete splnit… žádná lákadla “napůl”….
 • technické vybavení, firemní benefity či jakékoliv jiné motivační prvky mají obvykle samostatnou rubriku, kam se uvádějí v rámci zadávání nabídky… pokud ne, uveďte je do této rubriky, každý na samostatný řádek....
 • pokud je to jenom trochu možné, uveďte i případnou mzdu…. opět je statisticky dokázáno, že uvedení mzdy zvyšuje počet uchazečů až o 40%…

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • některé pracovní portály nabízejí možnost uvést do inzerátu mnoho detailních, doplňujících informací, mimo předepsané šablony, formou samostatného textového pole. Využijte této možnosti především pro přirozené zatraktivnění nabídky…
 • můžete taktéž tento prostor využít ke sdělení informace o termínu možného nástupu, konání výběrového řízení nebo platnosti pracovní nabídky…

Jsem přesvědčen o tom, že pokud se pečlivě zaměříte na obsah Vaší pracovní nabídky, na posloupnost jednotlivých parametrů a jejich jasnou formulaci, k tvorbě každého inzerátu přistoupíte individuálně,  odměnou Vám bude odpovídající množství výsledků s vhodnými kandidáty.

Přeji Vám mnoho úspěchů a mnoho kvalitních uchazečů.

Jaroslav Šulc