Seznam všech vašich pracovních nabídek (aktivních/neaktivních) naleznete bezprostředně po přihlášení k účtu na PRACE.TIPS.

Každý inzerát je zapsán v jednom řádku, vidíte tak přehledně, v jakém stavu se inzerát nachází. Stejně tak vidíte i počet uchazečů, kteří reagovali na nabídku. Pokud kliknete na počet reakcí, dostanete se na seznam uchazečů, k jejich základním údajům a životopisu.

Položka nadepsaná "Aktivní" umožňuje inzerát kdykoliv deaktivovat (inzerát se pak nezobrazuje na webu) a opětovně aktivovat v případě potřeby. Při aktivaci musí být inzerát platný ( v kolonce Platnost inzerátu musí zbývat alespoň 1 den platnosti)

Inzerát můžete upravit kliknutím na ikonu editace.

Jedno kliknutí na zelený symbol + plus v kolonce platnost inzerátu, prodlouží platnost inzerátu o dalších 30 dnů. Obdobně to funguje při aktivaci TOP inzerce, barevného podbarvení inzerátu nebo dvojité velikosti s podbarvením.

Barevné podbarvení a barevná+dvojitá velikost inzerátu neposouvá inzerát do přednostního výpisu, pouze inzerát zvýrazní. Do přednostního výpisu posouvá inzerát Topování.