Jak správně napsat Životopis?

 1. Buďte struční, věcní a vyvarujte se gramatických chyb.

  Dle průzkumů by měl mít životopis 2 strany, u absolventů jednu. Životopis si po sobě několikrát přečtěte nebo si ho nechte zkontrolovat.

 2. Kontaktní údaje musí být aktuální a formální.

  Do hlavičky uveďte své kontaktní údaje. Nesmí chybět soukromé telefonní číslo a emailová adresa. Vyvarujte se neformálních emailových adres typu machr83@ nebo kocicka20@. Pokud máte takovýto typ emailu, založte si nový seriózní.

 3. Vzdělání

  Do této rubriky nepatří informace o úspěšném absolvování základní školy, proto ji vynechte. Soustřeďte se na nejvyšší dosažené vzdělání. Napište název školy, obor studia, získaný titul, rok dokončení. Poté uveďte ostatní absolvované formy studia. Pokud jste ještě na škole, uveďte předpokládanou dobu jejího zakončení.

 4. Uveďte všechny profesní zkušenosti i projekty, na kterých jste se podíleli.

  Měli byste psát chronologicky od současnosti do minulosti. U dovedností a znalostí zahrňte i absolvované kurzy a certifikáty. Všude napište odkdy dokdy, přesný název zaměstnavatele, kurzu či rekvalifikace, jméno vzdělávací instituce, město. Sem také patří informace o tom, zda máte řidičský průkaz, jak ovládáte počítač (včetně konkrétních programů), případně další dovednosti.

  U jazykových znalostí napište, nakolik daný jazyk ovládáte. Rozlišují se tři základní stupně: pasivní, slovem a písmem, aktivní komunikace, odborná terminologie.

  Podle personalistů pro správný životopis platí jedno pravidlo: pokud si ho přečte někdo, kdo vás nezná, měl by z něho poznat, co umíte.

 5. Pište v 1. osobě.

  Dle průzkumů bývají CV ve třetí osobě negativně hodnocena.

 6. Přiložte Vaši fotografii.

  Většina zaměstnavatelů a personalistů to hodnotí pozitivně a na základě vizuálního podnětu jste pro ně lépe zapamatovatelní.

  Dbejte ovšem na výběr. Fotografie by měla mít pasový formát a být umístěna v pravém horním rohu životopisu. Fotografie z dovolené nebo party jsou v tomto případě pasé, i když Vám to na nich sluší.

 7. Přidejte informace o tom, jak trávíte volný čas.

  Obzvlášť pokud máte zálibu, která nějak souvisí s oborem, ve kterém hledáte práci, je důležité tuto skutečnost uvést. Vyvarujte se obecných koníčků typu četba, domácí zvířata apod. Pokud čtete odbornou literaturu z oboru uveďte to konkrétně, ale to, že čtete červenou knihovnu nikoho nezajímá.

 8. Uškodit vám mohou časté změny zaměstnání.

  Pokud máte k fluktuaci pádné důvody, uveďte je nebo raději některé pracovní zkušenosti vynechte.

 9. Pište pravdu a buďte soudní.

  Nikdy v životopisu nelžete, buďte soudní v jazykových a počítačových dovednostech, mohou si Vás později u pohovoru přezkoušet.

 10. Přidejte reference.

  Na konec životopisu se hodí kontakty na bývalé nadřízené či kolegy, kteří o Vás mohou poskytnou pozitivní reference. Je dobré se s nimi předem domluvit.

  Na internetu naleznete spousty šablon strukturovaných životopisů, nebojte se z nich vyjít, abyste nezapomněli uvést některé důležité údaje.

A u nás si můžete udělat CV online zcela zdarma. Pojďme na to, klikněte zde a můžeme začít.